Kategori arşivi: Ahkâm

Referandum’u boykot ediyorum

Kafadan açık edeyim, referandumu boykot ediyorum. Böylece benim ağzımdan çıkacak sözü bekleyen binlerce insanın merakını dindirmiş olayım.

Çok sayıda boykot nedenlerinden aklıma hemen gelenler şöyle:

* Çok sayıda maddenin bir kısmına evet, bir kısmına hayır deme şansım yok.

* 12 Eylül’ü yargılamak için bu demokrasicilik oyunu biraz fazla tiyatro gibi geliyor. Ayrıca referandumun yapılacağı 12 Eylül 2010 tarihi, hukuki zamanaşımı süresi olan 30 yılın dolduğu gün. Darbeye zamanaşımı işlemiyor mu?

* Bu ülkenin gerçek bir demokrasiye ihtiyacı var, her ne kadar demokrasinin en kralı bile bir burjuva siyaseti olsa da. Referandumla oylanacak maddeler demokrasinin gelişini müjdelemediği gibi en can alıcı meselelere de dokunmuyor.

* Olmakta olan şey, küresel kapitalizmin yeni bir aşamasında küresel siyasetin de yeniden yapılanmasıdır. Türkiye de şuncacık canıyla buna direnebilecek güce sahip değildir. Hal böyleyken bu anayasa değişikliğini halkın istediği, AKP’nin lütfettiği, ülkeyi ileri götürecek bir yasal düzenleme olduğu yalanını yemiyorum. Bazı hükümet yetkililerinin de ağzından kaçırdıkları gibi küresel sisteme entegre olabilmesi için Türkiye’nin gitmek zorunda olduğu yol normalleşmiş ve istikrarlı bir demokratik siyasettir. O demokrasinin ekonomi-politiği de işçi haklarının kısıtlanması, artan çalışma saatleri, iş güvencesinin kaybolması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması gibi yeni sermaye birikimi yöntemlerinin geliştirilmesini içermekte.

* Bir de Kürtler vardı, ne oldu onlara?

Boykot’u anti-demokratik bir tavır olarak nitelemek, siyaset alanının sadece kendi tanımladığı gibi işlemesini isteyen totaliter zihniyete işaret eder. Evet diyeni şeriatçı, gerici, liboş ya da bilmem ne ilan eden zihniyet de, Hayır diyeni darbeci, Ergenekoncu ilan eden zihniyet de aynıdır. Boykot bir siyasi tavırdır. Bu orta oyununun içinde yer almamayı tercih etmek de öyle. Nasıl seçim barajını protesto etmek için genel seçimleri boykot etmek meşru ise, referandumu boykot etmek de öyledir.

Boykotu, suya sabuna dokunmayan ve siyasetten uzak bir tavır olarak nitelendirmek yanlıştır. Zaten bu konuda ne kadar kafa karışıklığı olduğu, boykot edenlerin Hayırcılar tarafından Evetçilere, Evetçiler tarafından da Hayırcılara hizmete etmekle suçlanmasından belli oluyor.

Boykot yaygınlaştırılabilse ve seçmenlerin önemli bir kesimi referandumu boykot etse, örneğin yüzde 60 katılımlı bir referandumda yüzde 60 evet oyunun meşruiyeti (yüzde 36 eder) bile sorgulanır hale gelir. O zaman boykotun ne tür bir siyasi tavır olduğunu bir kez daha konuşuruz.